Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

yesterday upon the stairs
i saw a man who wasn't there
he wasn't there again today
oh how i wish he'd go away..


Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

There is a light that never goes out.

πείτε πως είναι κάτι αιχμηρό που χαράζει κάτι γεμάτο και το χωρίζει στα δύο,
έστω εικονικά αυξάνεται ο χώρος και ο χρόνος σου.