Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

my skin started to feel transparent,

i can chew it to the bone.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ύπνος της λογικής..

γεννάει τέρατα.-

Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011


two session sleep