Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Left stains on my sheets and stains on my soul.

I’ma shake you off though
Get up on that horse and
Ride into the sunset
Look back with no remorse

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου